Продукти

Посредством технологията за преработка се връщат обратно в индустрията следните крайни продукти:

Енергиен продукт  - Котелно гориво

pyrolysis_oil

Технически въглерод - Сажди, които имат широко приложение в индустрията

 

Carbon_Black

Тел – Метален скрап

Metal_scrap

Гипс за строителната индустрия

Gips