Добре дошли в сайта на компанията

„Търговска и технологична” АД е създадена от български физически и юридически лица през 2007 с цел изграждане на Завод за безотпадъчна преработка на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на Община Видин.

Екипът на компанията работи по внедряване на иновативна технология, разработена от български учени и защитена с патент в над 50 държави, сред които САЩ, Канада, Русия, Китай и други.
Технологията позволява от преработката на отпадък (стари гуми) да се получават необходими за индустрията крайни продукти.


В резултат на обработката на излезлите от употреба автомобилни гуми се получават следните крайни продукти:

Енергиен продукт  - Котелно гориво

pyrolysis_oil

Технически въглерод - Сажди

 

Carbon_Black

Тел – Метален скрап

Metal_scrap

Гипс за строителната индустрия

Gips